martes, 7 de junio de 2011

REIVINDICACION DO DIA DA MUSICA.-AGOLADA


Reivindica un día o ano adicado a música galega, redicións de partituras, contratacion de grupos, edicions de libros, e recuperacion da memoria dos nosos compositores e grandes músicos. Penso que ben o merece´.

O catro de xuño (04-06-2011)dende as 12 a 12:30 nas prazas principais de todalas cidades e pobos de Galicia.

¿Qué é o que faremos? CANTAR E TOCAR O HIMNO DE GALICIA

En Pontevedra na praza da Ferrería
En Santiago na praza do Toural
En A Coruña na praza de María Pita
En Ourense Praza Maior
En Vigo no García Barbón
En Ferrol no Jofre
Noutros sitios nas prazas do Concello.

Para que a música teña seu día unha vez o ano.
Para facelo coas institucións ou pola nosa conta.
Porque temos na nosa historia importantes persoaxes, intérpretes e compositores e unha débeda con eles.

NON SEI O QUE PASOU NOUTRAS VILAS DO PAIS, EN AGOLADA, COMO NON IA SER MENOS, OS RAPACES DA BANDA, A CORAL, E OS GAITEIROS DE BICO DA BALOUTA, ESTIVERON PRESENTES, DANDO FE DA SUA ANDAINA...

Grazas a todos, e parebens, porque unha vez mais esta pequena vila deu mostras do seu amor e entrega a musica....Ogalla algùn dia as nosas autorizades lle devolvan todolo que esta vila leva dado a musica
Publicar un comentario