miércoles, 25 de abril de 2007

XOSE VAZQUEZ PINTOR-


NO CORAZON MANCADO
___________________________________
Lingua:
Ámote asi, na boca, como se ama
Á moza no limiar do coito, porque
Sabes a esencia e patrimonio, porque
Es nosa e miña a un tempo cando vou
Na soedade do xardin e teño
Espacio para estar, contra o designio,
Nese cáliz da rosa permanente
Que ti es, desde o màis antigo sol
Que chama na mañá polos insectos.
Premio Esquio de Poesia, no ano 1989, polo seu libro de poemas,
"No corazon mancado".
Publicar un comentario